Az Alanor Webshop weboldal sütiket használ az oldal működtetése, használatának megkönnyítés és a maximális felhasználói élmény érdekében. Részletek megtekintése.

Menü

Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.alanor.hu címen elérhető, Alanor Webshop nevű honlap (a továbbiakban: Webáruház) használatával kijelenti, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján létrehozott Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog, de külön kiemelendően ezen jogszabályok az irányadók.

Kérjük vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben egyetért a lentiekben foglalt rendelkezésekkel. Webáruházunk szolgáltatásának igénybevételével Ön kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, azzal egyetért és magára nézve kötelezőként ismeri el.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1. Az eladó adatai

Név: Egyed Dávid egyéni vállalkozó

Székhely: 1164 Budapest Szántó utca 8.

E-mail cím: alanorwebshop@gmail.com

Nyilvántartó kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Nyilvántartási szám: 51986236

Adószám: 68606400-1-42

Tevékenység: 479102-Csomagküdő internetes kiskereskedelem

Bankszámlaszám: 11773157-00093097

Számlavezető bank: OTP

Tárhely szolgáltató neve: Do Media Kft.

Székhelye: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. fszt. 1.

E-mail címe: hello@domdom.hu

2. A honlapon folytatott tevékenység

A www.alanor.hu címen elérhető Webáruházban a Hatalom Kártyái Kártyajátékhoz szükséges kártyalapok, csomagok, egyéb kiegészítők, társasjátékok, illetve sci-fi, fantasy és további antikvár könyvek árusítása történik.

3. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja. Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Eladó nem vállal felelősséget a vásárlót ért azon károkért, amely a regisztrációja harmadik személy általi illetéktelen használatából keletkezett.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Webáruházat nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

4. A vásárlás menete

4.1. Webáruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik, a szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, azaz a szerződéskötésre a vállalkozó és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor.

A fogyasztó az Eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett Webáruházban virtuális módon rendeli meg a kiválasztott terméket. A vásárláshoz szükséges az előzetes regisztráció, majd a vásárló a honlapon megjelenített termékek közti böngészés során választja ki kívánt árucikkeket. A kiválasztott termékeket a virtuális kosárba kell helyezni, majd annak tartalmát módosíthatja illetve törölheti. A kosárból a „Pénztár” opcióra kattintva kiválaszthatja a teljesítési és szállítási feltételeket, a fizetés módját. Ezt követően a megrendelést le kell adni, majd az eladótól a Webáruházban regisztrált e-mail útján visszaigazolást kap a rendelésről.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget teremt, ezért kizárólag akkor rendelje meg a kiválasztott terméket, amennyiben azt a későbbiekben ki tudja fizetni.

4.2. Webáruházunkban csak az vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, melyet a megadott e-mail címen az Alanor Webshop visszaigazol.

5. A szerződés létrejötte

5.1. Regisztráció

A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni, ezek hiányában a regisztrációt a Webáruházunk nem fogadja el. A regisztrációs űrlap hibás kitöltéséből eredő téves teljesítésért (pl. hibás szállítási cím) az Eladó nem vállal felelősséget. A regisztráció minden esetben ingyenes.

A fenti hibáknak a megrendelés (szerződés megkötésének szándékát kifejező jognyilatkozat) elküldését megelőzően történő javítása az alábbi eszközök útján biztosított:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

- a személyes adatok tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban.

5.2. A szerződés tárgya, termék kiválasztása, megrendelése

A szerződés tárgya a Vásárló által a Webáruházban kiválasztott termék. A termék pontos leírása minden esetben a termékre kattintva érhető el. Ez alól kivételt képez a Hatalom Kártyái Kártyajátékhoz tartozó kártyalapok laponkénti árusítása, melyek jellemzői a kártyalapon megjelenített leírásban találhatók. A kártyalapok állapota laponként eltérő minőségű lehet, de minden esetben a játékban való használathoz megfelelő.

A Webáruházban forgalmazott egyes termékek (különösen a kártyákat tartalmazó bontatlan dobozok), a gyártó által előre csomagolt egységet képeznek, melyek a weboldalon feltüntetettek szerint egy terméknek minősülnek. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az egységek pontos tartalma, így különösen a csomag tartalmát képző egyes kártyák jellemzői a Vevő által a megrendelés teljesítése előtt nem ismerhetők meg, arról információ nem adható, mivel Eladó számára sem ismertek. Az ebből eredő esetleges kárért Eladó felelősséget nem vállal.

A termék megrendelésével vásárló szerződéskötési szándékát fejezi ki eladó felé. Vásárló kijelenti, hogy a szerződést a Webáruházban nyilvánosan közölt vételáron kívánja megkötni.

A Webáruházban feltűntetett árak bruttó árak, azonban az esetleges szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Egyebekben a jelen ÁSZF 4.1. pontjában leírt vásárlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5.3. A megrendelés visszaigazolása, feldolgozása

Az Alanor Webshop a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A szerződés a visszaigazolás megérkezésekor jön létre.

A megrendelések feldolgozása minden hétköznap 10-12 óra között történik, melyről a Webáruház szintén e-mail útján értesíti a vásárlót. A szállításra ezt követően kerül sor.

5.4. Szállítás és a megrendelt termék átvétele

A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon Eladó fent megjelölt bankszámlaszámára, illetve átvételkor készpénzben kell teljesíteni a vételárat. Eladó kijelenti, hogy a fent megjelölt bankszámlára történő teljesítést saját kezéhez történő teljesítésnek ismeri el.  Banki átutalással történő fizetés esetén Eladó fenntartja a jogát arra, hogy a megrendelt termékeket szállításra csak azt követően készítse elő, hogy a vételár Eladó bankszámláján jóváírásra került.

Webáruházunkban jelenleg az alábbi szállítási módok vehetők igénybe: 
 
- Budapesten személyes átvételi lehetőség, jelenleg Eladóval történő előzetes egyeztetés alapján. Eladó a megrendelés feldolgozását követően felveszi Vevővel a kapcsolatot, majd a megbeszélt helyen és időpontban kerül kézbesítésre a csomag. Felhívjuk szíves vásárlóink figyelmét, hogy az 1.000 forintot meg nem haladó rendeléseket csak címünkön, előre egyeztetett időpontban lehet átvenni!
 
- Házhozszállítás: amennyiben nem megfelelő a budapesti személyes átvétel jelenleg a csomag súlyától és méretétől függően postai csomagként illetve ajánlott levélként kerül feladásra a megrendelés. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelést postai úton csak a vételár Eladó fenti bankszámláján történő jóváírása után küldje meg. A fentiek alapján házhozszállításra csak előre utalás esetén van lehetőség. 15.000 forint felett a házhozszállítás ingyenes!

5.5. Számla

Eladó a minden vásárlásról számlát állít ki. Eladó a számlát papír alapon a vételár kiegyenlítését követően személyes átvételkor, egyéb esetben a csomag tartalmaként adja át a Vásárló részére.

5.6. Vegyes rendelkezések

5.6.1. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

5.6.2. A megrendeléssel, visszaigazolással és a nyugtával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Alanor Webshop nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

6. Elállási jog

A vásárló (fogyasztó) jogosult a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Eladó részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére. Eladó e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A termék Eladóhoz történő visszajuttatása személyesen is történhet, amennyiben ezt az Eladóval történő előzetes egyeztetés előzi meg.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Fogyasztó ettől kifejezetten eltérő módot választ és e szándékát a kifizetés megtörténte előtt jelzi Eladó felé.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog nem gyakorolható abban az esetben, ha a szerződés tárgya az 5.2. pontban foglaltak szerinti kártyákat tartalmazó bontatlan doboz és az a vásárló által felbontásra került, tartalma szétszedésre került.

7. Hibás teljesítés és jótállás

Eladó esetleges hibás teljesítése esetén vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényével élhet. Ezekre, illetve a jótállásra a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai irányadók.

8. Adatvédelem

A vásárló regisztrációkor a vásárláshoz megadott adatait az Alanor Webshop bizalmasan kezeli, azt harmadik személy számára nem adja ki, és csak a megrendelés teljesítésének céljából, az ahhoz feltétlen szükséges mértékben kezeli. A fentiek alól kivételt képez az az eset, ha a megrendelést futárszolgálat szállítja ki. Ebben az esetben a kizárólag a szállításhoz szükséges adatok a futárszolgálatnak továbbításra kerülnek.

Vásárló a Webáruházban történő regisztrációval és a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben részletezett mértékben, kizárólag a megrendelés teljesítésének céljából, az Alanor Webshop kezelje a regisztrációkor megadott adatokat.

A Webáruház a megadott adatokat marketing céljából nem használja fel.

9. Süti kezelés

A süti (cookie) egy kis fájl, ami akkor kerül a számítógépére, amikor egy webhelyet meglátogat. Számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek online bevásárlókosarak használatakor, és megkönnyítik felhasználónak a weboldal használatát.

Ahhoz, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a vásárlóink részére, a Webáruházban történő látogatás során cookie-kat küldünk a látogató számítógépére.

10. Panaszkezelés

Webáruházunkban történő vásárláskor, vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármilyen felmerülő panasza esetén forduljon a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken Eladóhoz, ahol szóban, illetve írásban előadhatja panaszát. Eladó minden esetben haladéktalanul köteles megválaszolni panaszát.

Tájékozatjuk továbbá, hogy amennyiben nem sikerül közvetlen egyeztetés útján megoldást találni panaszára, jogában áll az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. november 20-án lépnek hatályba.